Thiết kế biệt thự 3 tầng mái thái đẹp tại Quảng Ninh - Mã số: BT 26025
Thiết kế biệt thự 3 tầng mái thái đẹp tại Tuyên Quang- Mã số: BT- 36012
Thiết kế biệt thự mái thái 2 tầng 120m2 tại Bắc Ninh - Mã số: BT 21234
Thiết kế biệt thự mái thái 2 tầng hiện đại tại Cần Thơ - Mã số: BT 21228